Tavoitehakuinen ja innostava brändityö Heurekalle

Suunnittelutoimisto BOTH kirkasti uudistuvan Heurekan brändin tavoitehakuiseksi, innostavaksi ja käyttäjälähtöiseksi. Työ alkoi Heurekan menestykselle tärkeimpien kohderyhmien tunnistamisella ja priorisoimisella. Tämän jälkeen kohderyhmille kirjoitettiin haluttavat lupaukset. Visuaalisen ilmeen suunnittelu aloitettiin tutkimalla minkälaisia mielikuvia Heurekan vanha ilme herätti. Näiden perusteella asetettiin ilmeen kirkastukselle selkeät mielikuvalliset tavoitteet, joihin pääsy varmistettiin testauksella. Ilme jalkautuu Heurekassa verkkoon, printtiin sekä tilaan.