ISS Wise myyntityökalujen kehittäminen

Kehitimme ISS Wise energianhallintapalvelun myyntityökaluja aitoja myyntitilanteita seuraamalla. Kiteytimme palvelutuotteen edut Ppt-esitykseen, jota kehitettiin iteratiivisesti myyntitilanteista saadun palautteen pohjalta. Esityksen pohjalta tehtiin animaatio osittain samaa materiaalia hyödyntäen.